Etaline L

Pompa Etaline L KSB to jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym o konstrukcji blokowej Inline ze wspólnym wałem silnik-pompa i niechłodzonym uszczelnieniem mechanicznym

Etaline L jest najczęściej stosowana w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, basenowych, przemysłowych układach recyrkulacji.

Dane techniczne

Parametr
Wydajność max. typoszereguQ [m3/h]95
Wysokość podnoszenia max.H [m]21
Temperatura mediumT [°C]-15 do +120
Max. ciśnienie układowep [bar]10
PrzyłączaRp1 1/2", 2"
DN32-80