Ama-Drainer 80/100

Pompy zatapialne Ama-Drainer serii 80/100 są głównie stosowane w instalacjach odwadniających i osuszających. Mogą tłoczyć ścieki lekko zanieczyszczone chemicznie z zawartością ciał stałych do 12mm, wodę z piaskiem (wariant B/BH).

Dane techniczne

Parametr
Wydajność max. typoszereguQ [m3/h]130
Wysokość podnoszenia max.H [m]26
Max. temperatura mediumT [°C]50
Max. temperatura medium (B/BH)T [°C]40
Max. temperatura chwilowa medium (do 3 min)T [°C]90
Max. głębokość zanurzenia[m]7
Max. głębokość zanurzenia[m]10